how to market a product

How to Market a Product in the Philippines, Easy Steps!

Erina Cahya, 13 Mar 2024

Kung magsisimula ka ng negosyo sa Pilipinas, importanteng matutunan how to market a product in the Philippines.  Sa isang bansa na may halos 110 milyong populasyon, kailangan mong magkaroon ng maayos at epektibong marketing strategy upang makilala at bumenta ang iyong produkto sa target market.

Read also: The Basics of Loading Station in The Philippines

 

Understanding the Philippine Market

Image: Understanding the Philippine Market
Image: Understanding the Philippine Market

Sa pagmemerkado sa Pilipinas, mahalagang malaman ang kultura at pananaw ng mga Pilipino. Sa isang bansa na may malaking pagpapahalaga sa pamilya at relasyon, epektibo ang word-of-mouth marketing o pagpu-push ng produkto sa pamamagitan ng personal na rekomendasyon mula sa mga kaibigan o kamag-anak.

Kailangan mo rin tandaan na ang Pilipinas ay isang bansa na may magkakaibang rehiyon at kultura, kaya mahalaga ring pag-aralan ang mga ito upang makapagsagawa ng tamang marketing approach sa bawat lugar.
 

Creating a Marketing Strategy

Image: Point at the Target
Image: Point at the Target

Ang unang hakbang sa pagmemerkado ng iyong produkto sa Pilipinas ay ang magkaroon ng isang malinaw at konkretong marketing strategy. Dapat ito ay nakabase sa iyong target market, kung sino ang mga taong nais mong maabot at bumenta sa iyong produkto.

Mahalaga ring isaalang-alang ang budget, resources at kung ano ang mga pinakaepektibong paraan upang maabot at mapukaw ang interes ng iyong target market.
 

Utilizing Digital Marketing

Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng online presence bilang bahagi ng marketing strategy. Nagbibigay ito ng mas malawak na saklaw at pagkakataon upang maabot ang mas maraming potensyal na customers.

Maaari kang magkaroon ng sariling website, gumamit ng social media platforms, o sumali sa online marketplaces tulad ng Lazada o Shopee. Mahalaga rin na maginvest sa paggawa ng magandang content at pagpapakalat nito sa pamamagitan ng iba't-ibang online channels.
 

Partnering with Influencers

Sa Pilipinas, may malaking impluwensiya ang mga social media influencers. Maaari mong gamitin ito upang maabot ang mas malawak na audience at mapagkatiwalaan ng mga potential customers.

Maaring mag-partner ka sa isang influencer na mayroong kaugnayan sa iyong produkto o target market, at hikayatin sila na magpakita ng kanilang suporta sa pamamagitan ng pag-promote sa kanilang social media channels.

Read also: 11 na Halimbawa ng Negosyo sa Pilipinas

 

Connecting with Local Communities

Image: Local Communities
Image: Local Communities

Bukod sa mga online strategies, mahalaga rin na mag-connect at makipag-ugnayan sa local communities. Sa Pilipinas, mayroong maraming festivals, events at gatherings na nagbibigay ng oportunidad upang maabot ang mas malawak na audience at magpakilala ng iyong produkto. Maaari kang mag-partner sa mga local organizations o sumali sa mga community activities upang makilala ka at maipakita ang iyong commitment sa pamayanan.
 

Providing Excellent Customer Service

Sa Pilipinas, mahalaga ang customer service at kung paano tratuhin ang mga customers. Sa isang bansa na may malaking pagpapahalaga sa pakikipagkapwa at pamilya, mahalaga rin ang magpakita ng maayos na serbisyo sa bawat customer.

Siguraduhin na mayroon kang nakalaan na oras para sa pagtugon sa mga inquiries at reklamo, at magpakita ng pagmamalasakit at respeto sa bawat customer.
 

Continuous Improvement

Huling pero hindi ka huli, mahalaga rin ang patuloy na pagpapabuti ng iyong marketing strategy. Mag-monitor ng resulta at feedback mula sa mga customers at gawin ang kinakailangang pagbabago at pagpapabuti sa iyong marketing approach. Magpakatotoo sa mga mali o hindi epektibong mga hakbang, at magpatuloy na maghanap ng mas magandang paraan upang maabot at mapalaki ang iyong market sa Pilipinas.
 

How to Market an Eload Business, Bills Payment, Game Voucher, and Online Sari-sari Store in the Philippines

Kung ikaw ay  nais magtayo ng isang negosyo sa Pilipinas na may kaugnayan sa pagbebenta ng eload, pagbabayad ng mga bills, game vouchers at online sari-sari store, mahalaga rin ang pag-unawa sa pamamaraan ng pagmemerkado para masigurong epektibo ito.
 

Knowing Your Target Market

Sa pagbebenta ng mga serbisyo tulad ng eload at bills payment, mahalaga na malaman ang iyong target market. Sa Pilipinas, maaaring mapakinabangan ito ng lahat ng uri ng tao - mula sa mga estudyante hanggang sa mga propesyonal. Mahalaga rin na tandaan ang mga nais ng iyong target market at alamin kung paano mo ito maibibigay sa kanila.
 

Utilizing Mobile and Online Platforms

Image: Online Shop
Image: Online Shop

Sa panahon ngayon, malaki ang papel ng mobile at online platforms sa pagbebenta ng serbisyo tulad ng eload at bills payment. Maaaring magkaroon ka ng sariling mobile app o sumali sa mga existing online platforms na nag-aalok ng ganitong uri ng serbisyo. Mahalaga rin na magkaroon ng user-friendly at secure na sistema para sa pagbebenta at pagbabayad.
 

Partnering with Telecom Companies and Game Developers

Sa pagbebenta ng eload at game vouchers, mahalaga rin ang pakikipag-partner sa mga telecom companies at game developers. Maaari kang magkaroon ng mas mababa o discounted na presyo sa iyong produkto kung ikaw ay direktang nakikipag-negosyo sa mga ito. Bukod dito, maaari rin nilang ma-promote ang iyong produkto sa kanilang sariling mga channels.
 

Building an Online Presence

Sa pagbebenta ng serbisyo online, mahalaga rin na magkaroon ng malakas na online presence. Magpakita ng aktibidad at kakaibang marketing strategies upang mapansin ka ng mas maraming tao. Maaari kang sumali sa mga online communities at magpakalat ng impormasyon tungkol sa iyong produkto sa pamamagitan ng social media platforms.
 

Promoting Through Word-of-Mouth

Sa Pilipinas, epektibo pa rin ang word-of-mouth marketing lalo na sa mga probinsya at malalayong lugar. Maaaring magpakalap ng impormasyon tungkol sa iyong produkto sa pamamagitan ng kamag-anak, kaibigan o mga lokal na tao sa isang lugar. Magpakita rin ng magandang serbisyo upang maengganyo ang mga ito na magrekomenda sa kanilang mga kakilala.

Read also: What You Need to Know About the Bill Pay Business in the Philippines
 

Providing Excellent Customer Service

Image: Customer Service
Image: Customer Service

Huling pero hindi ka huli, mahalaga rin ang maayos at maaasahang customer service. Siguraduhin na mayroon kang nakalaan na oras para sa pagtugon sa mga inquiries at reklamo ng iyong mga customers.

Magpakita ng pagmamalasakit at respeto sa bawat customer upang mapanatiling maengganyo sila na patuloy na magtiwala sa iyong negosyo.  Sa pamamagitan ng paggamit ng mga strategies na nabanggit, masigurado mo na makakarating ang iyong produkto sa mas malawak na audience at magkaroon ng matagumpay na negosyo sa Pilipinas.

Patuloy na pag-aralan at pagpapabuti ng iyong marketing approach ay mahalaga para mapaunlad pa ito sa hinaharap.  Keep on learning and innovating your marketing strategies to reach more potential customers in the Philippines. 
 

Overall, having a strong online presence, providing excellent customer service, partnering with influencers and local communities, and continuously improving your marketing approach are key factors in successfully promoting an eload business, bills payment, game voucher, and online sari-sari store in the Philippines.