how to register sim card

How to register sim card: Mahahalagang Hakbang at Tip

Erina Cahya, 26 Feb 2024

Ang pag-register ng  isang SIM card ay isa sa mga pangunahing hakbang sa pagbili at paggamit ng iyong bagong telepono. Sa Pilipinas, kinakailangan ng batas na magparehistro ang lahat ng mga gumagamit ng telepono, kabilang ang mga turista at dayuhan.

Sa pamamagitan ng pagrehistro ng iyong SIM card, maaari kang magkaroon ng kumpirmasyon na ikaw ang nagmamay-ari nito at maiwasan ang posibleng pang-aabuso.

Also read: Prepaid vs Postpaid: Alin ang Mas Akma Para Sa'yo
 

Mga Hakbang sa Pagpaparehistro ng SIM Card

Image: Sim Card Registration Steps
Image: Sim Card Registration Steps
 
 1. Bumili ng isang bago o pre-registered na SIM card sa alinmang opisyal na tindahan ng iyong network provider.
 2. Magpakita ng isang valid ID at mag-fill out ng registration form.
 3. Ibigay ang tamang detalye at tiyakin na wasto ang pagkakasulat ng iyong pangalan, tirahan at iba pang impormasyon.
 4. Isumite ang form kasama ng isang kopya ng iyong valid ID sa customer service representative o agent ng network provider upang ma-verify ang iyong pagkakakilanlan.
 5. Maghintay ng kumpirmasyon mula sa iyong network provider na ang iyong SIM card ay naka-rehistro na.
   

Paano Magparehistro kung Ikaw ay Dayuhan o Turista?

Sa mga bisita at turista, kinakailangan ng mga sumusunod upang magparehistro ng SIM card:

 • Pasaporte o ibang valid na identification document
 • Proof of residence sa Pilipinas tulad ng alien certificate of registration (ACR) card, visa, o balikbayan stamp

Ang proseso ng pagpaparehistro ay katulad din para sa mga dayuhan kung magrerehistro sila ng SIM card. Hinihiling lamang na magpakita ng karagdagang dokumento para patunayan ang kanilang pagkakakilanlan at stay sa bansa.
 

Mga Mahalagang Paalala

Image: Identity Card
Image: Identity Card
 
 • Siguraduhin na tama ang detalye na ibinigay sa form upang maiwasan ang anumang problema sa pagpaparehistro.
 • Siguraduhing valid ang iyong ID at hindi expired.
 • Iwasan ang pagbibigay ng personal na impormasyon sa mga di-kumpirmadong customer service representatives o agents.
 • Kapag nagpalit ng SIM card, kinakailangan pa rin na magparehistro upang magamit ang bago.
 • Panatilihing ligtas at protektado ang iyong SIM card para maiwasan ang posibleng paggamit nito sa mga hindi awtorisadong transaksyon.
   

Also read: Prepaid Expenses: A Guide to Smart Mobile Spending

 

How to Know if Your Sim is Registered

Kung tinatanong mo how to know if your sim is registered, kailangan lamang  gawin ang mga sumusunod na steps:

 1. Tumawag sa iyong network provider's customer service hotline at hilingin ng confirmation kung naka-rehistro ang iyong SIM card.
 2. Mag-log in sa online account mo sa iyong network provider at tingnan ang status ng iyong pagpaparehistro.
 3. I-check ang iyong SIM card packaging o resibo ng pagbili at makikita mo dito kung naka-rehistro na ito.

Kung hindi pa rin sigurado, maaari ka ring magtanong sa customer service representative sa store kung saan mo binili ang iyong SIM card.
 

How to Register Sim Card Globe

Image: How to Register Sim Card Globe
Image: How to Register Sim Card Globe


Ito ang paraan para as how to register sim card Globe:

 1. Pumunta sa pinakamalapit na Globe Store o reseller ng Globe sim card.
 2. Magpakita ng isang valid ID at mag-fill out ng registration form.
 3. Ibigay ang tamang detalye at tiyakin na wasto ang pagkakasulat ng iyong pangalan, tirahan at iba pang impormasyon.
 4. Isumite ang form kasama ng isang kopya ng iyong valid ID sa customer service representative o agent ng Globe upang ma-verify ang iyong pagkakakilanlan.
 5. Maghintay ng kumpirmasyon mula sa Globe na ang iyong SIM card ay naka-rehistro na.
 6. Kapag narehistro na ang iyong SIM card sa Globe, maaari mo nang gamitin ito para mag-text at tumawag sa iba pang mga mobile number.
 7. Kung mayroon kang internet plan, maaari mo rin itong i-activate sa pamamagitan ng pagpapadala ng keywoard na "ACTIVATE" sa 8080.
 8. Tiyaking magbayad ng tamang halaga para sa iyong subscription at iwasan ang pagkakaroon ng overdue charges.
   

Also Read: Mahalagang! How to Active Glove at Home Prepaid WiFi

 

How to Register Sim Card TNT

Narito ang mga hakbang para sa how to register TNT sim card:

 1. Bisitahin ang pinakamalapit na tindahan ng TNT o reseller ng kanilang sim card.
 2. Magpakita ng valid ID at mag-fill out ng registration form.
 3. Ibigay ang tamang detalye at siguraduhin na tama ang pagkakasulat ng iyong pangalan, tirahan, at iba pang impormasyon.
 4. Isumite ang form kasama ng isang kopya ng iyong valid ID sa customer service representative o agent ng TNT para ma-verify ang iyong pagkakakilanlan.
 5. Maghintay ng kumpirmasyon mula sa TNT na ang iyong SIM card ay naka-rehistro na.
 6. Kapag narehistro na ang iyong SIM card sa TNT, maaari mo nang gamitin ito para mag-text at tumawag sa iba pang mga mobile number.
 7. Kung mayroon kang internet plan, maaari mo rin itong i-activate sa pamamagitan ng pagpapadala ng keywoard na "DATA" sa 8888.
 8. Tiyaking magbayad ng tamang halaga para sa iyong subscription at iwasan ang pagkakaroon ng overdue charges.
   

How to Register Sim Card Smart

Para sa proseso on how to register sim card smart, sundin ang mga sumusunod na steps:

 1. Pumunta sa pinakamalapit na Smart Store o reseller ng Smart sim card.
 2. Magpakita ng isang valid ID at mag-fill out ng registration form.
 3. Ibigay ang tamang detalye at tiyakin na wasto ang pagkakasulat ng iyong pangalan, tirahan at iba pang impormasyon.
 4. Isumite ang form kasama ng isang kopya ng iyong valid ID sa customer service representative o agent ng Smart upang ma-verify ang iyong pagkakakilanlan.
 5. Maghintay ng kumpirmasyon mula sa Smart na ang iyong SIM card ay naka-rehistro na.
 6. Kapag narehistro na ang iyong SIM card sa Smart, maaari mo nang gamitin ito para mag-text at tumawag sa iba pang mga mobile number.
 7. Kung mayroon kang internet plan, maaari mo rin itong i-activate sa pamamagitan ng pagpapadala ng keywoard na "ON" sa 333.
 8. Tiyaking magbayad ng tamang halaga para sa iyong subscription at iwasan ang pagkakaroon ng overdue charges.
   

Ano ang Gagawin Kung Nawala Ang SIM Card?

Image: Globe Customer Service
Image: Globe Customer Service


Sa kasong nawala ang iyong SIM card, kinakailangan mong gawin ang mga sumusunod na hakbang:

 • Ikontak agad ang iyong network provider para magpa-block ng iyong SIM card at iwasan ang posibleng pang-aabuso sa iyong account.
 • Humingi ng replacement SIM card sa iyong network provider.
 • Magparehistro muli ng bagong SIM card upang mapanatili ang konektado sa serbisyo ng telepono at internet.
 • Iwasan na ibigay ang personal na impormasyon kung mayroong nakikipag-usap sa iyo tungkol sa iyong nawawalang SIM card. Kailangan lamang itong i-disclose sa iyong network provider.
 • Tiyaking mag-update ng mga kontak sa iyong bagong SIM card para hindi mawala ang mga mahahalagang numero at impormasyon.
   

Payo at proseso sa pag-ulat at pagpapalit ng nawalang SIM card

Image: Be careful giving information to credit agents
Image: Be careful giving information to credit agents


Sa mga sumusunod na tips at proseso, maiiwasan ang pagkakaroon ng problema sa pag-ulat at pagpapalit ng nawawalang SIM card:

 1. Ikontak agad ang iyong network provider - Sa sandaling malaman mo na nawala ang iyong SIM card, agad na ikontak ang iyong network provider upang ma-block ang iyong account at maiwasan ang posibleng pang-aabuso.
   
 2. Mag-request ng replacement SIM card - Humingi ng bagong SIM card mula sa iyong network provider para mapalitan agad ang nawawalang SIM.
   
 3. Ipaparehistro muli ang bagong SIM card - Kailangan pa rin magparehistro ng bagong SIM card upang magamit ito sa serbisyo ng telepono at internet.
   
 4. I-update ang mga kontak - Siguraduhing i-update ang mga kontak sa iyong bagong SIM card para hindi mawala ang mahahalagang impormasyon at numero.
   
 5. Mag-ingat sa pagbibigay ng personal na impormasyon - Iwasan ang pagbibigay ng personal na impormasyon sa mga di-kumpirmadong customer service representatives o agents.
   
 6. Tumawag sa hotline para mag-ulat - Kung mayroong nakikipag-usap sa iyo tungkol sa iyong nawawalang SIM card, tumawag agad sa hotline ng iyong network provider upang ma-validate kung tunay silang agent.
   
 7. Magdala ng valid ID - Dalhin ang isang valid ID kapag nagpaparehistro at humihingi ng replacement SIM card.
   
 8. Magbayad ng fees - Posibleng mayroong bayad sa pagpapalit ng nawawalang SIM card, tiyaking bayaran ito sa tamang oras para maiwasan ang overdue charges.
   
 9. Ipagbigay-alam sa mga importanteng tao - Sabihan ang mga importante at madalas mong kinakausap sa telepono tungkol sa pagpalit ng iyong SIM card para hindi sila magulat o magduda.
   
 10. Mag-ingat sa susunod - Sa hinaharap, maging maingat na sa pagkakaiwa at paggamit ng iyong SIM card upang maiwasan ang pagkakaroon ng ganitong problema.  Overall, mahalaga na mag-ingat at maging maingat sa paggamit ng iyong SIM card upang maiwasan ang anumang inconvenience at problema.