sari sari store design

Best Sari-sari Store Design in the Philippines for You

Erina Cahya, 13 Mar 2024

Nagplaplano ka ba ng Sari-sari store design in the Philippines?  Alam mo ba kung paano ka sisimulan?

Kung ikaw ay naghahanap ng isang pagpaplano para sa iyong sari-sari store, narito ang isang maikling gabay na tutulong sa iyo. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing konsepto at mga bagay na dapat mong isaalang-alang sa pagpaplano ng iyong sariling sari-sari store design.
 

Read also: Best Negosyo Ideas in The Philippines for Entrepreneurs

 

Sari Sari Store Design in the Philippines: Pinapakita ang Filipino Culture

Image: Showcasing Filipino Culture
Image: Showcasing Filipino Culture

Bahagi na ng  ating kultura ang sari-sari store sa Pilipinas. Mula noon hanggang ngayon, patuloy na tumatagal ang pagpapatakbo ng mga negosyong ito sa buong bansa. 

Ang layunin ng isang sari-sari store ay hindi lamang magbigay ng mga pangunahing pangangailangan sa isang komunidad, ngunit pati na rin magbigay ng mga kagamitan at serbisyo upang mas mapagaan ang buhay ng mga tao. Dahil dito, mahalagang isaalang-alang ang pagpaplano ng iyong sari-sari store design na nagpapakita ng ating kultura bilang mga Pilipino.
 

Bakit Kailangan ng Design Plan Para sa Iyong Sari-sari store?

Ang pagpaplano ng iyong sari-sari store design ay mahalaga dahil ito ang magbibigay ng estraktura at organisasyon sa iyong negosyo. Sa pamamagitan ng isang maayos na plano, mas madali mong mapapakita ang iyong mga produkto sa mga customer at mas magiging maayos ang iyong proseso ng transaksyon.

Bukod pa dito, ang isang magandang sari-sari store design ay magbibigay din ng magandang impression sa mga customer at makatutulong sa pagpapalakas ng iyong brand.
 

Location ng Iyong Sari-sari Store

Image: Location of Your Variety Store
Image: Location of Your Variety Store

Ang lokasyon ng iyong sari-sari store ay  isa sa pinakamahalagang bagay na dapat mong isaalang-alang. Kailangan mong pumili ng isang lugar na madaling puntahan at accessible sa mga tao. 

Mas maganda rin kung malapit ito sa mga komunidad o lugar na may maraming taong dadaan, tulad ng eskwelahan, simbahan, o palengke. Mahalaga rin na tignan ang sitwasyon ng daan at kung may sapat na lugar para sa pag-park.

Sa pagha-hanap ng lokasyon para sa iyong sari-sari store design, dapat isaalang-alang ang mga sumusunod na bagay:

 • Tiyaking may access ito sa main road o kalsada upang madali itong puntahan ng mga customer.
   
 • Maganda rin kung malapit ito sa mga tahanan o lugar ng trabaho upang madaling puntahan ng mga tao.
   
 • Siguraduhin na may sapat na espasyo para sa paglalagay ng mga produkto at para sa proseso ng transaksyon.
   
 • Iwasan ang lokasyon na malapit sa kaparehong negosyo upang hindi magkaroon ng masyadong malaking competition.
   

Pagsasaayos ng Iyong Sari-sari Store

Isa sa mga pangunahing konsepto sa pagpaplano ng iyong layout  para sa sari-sari store design ay ang pagsasaayos ng mga produkto. Ang tamang pagkakasalansan ng mga ito ay makatutulong sa madaling panghanap at proseso ng pagbili ng mga customer.

Sa pagpaplano ng iyong sari-sari store design in the Philippines at layout, dapat isaalang-alang ang mga sumusunod na aspeto:

 • Pagkakaroon ng maayos at organisado na paglalagay ng mga produkto upang madali silang ma-access ng mga customer. Maaaring maglagay ng kategorya o label para mas madaling hanapin ng mga tao ang kanilang hinahanap.
   
 • Pagsasaayos ng mga display sa tamang lugar at paraan, na nakakatulong sa pagpapakita ng mga produkto sa kanilang pinakamagandang anyo.
   
 • Pagkakaroon ng maayos na sistema ng imbentaryo upang maiwasan ang sobrang stock o kakulangan sa produkto.

Pagsasaayos ng tamang lokasyon para sa proseso ng transaksyon, tulad ng cash register at paglalagay ng mga supot o plastic para sa benta.

Read also: Negosyo Ideas at Home to Start Your Home Business

Traditional o Modern?

Image: Supermarket
Image: Supermarket

Sa pagpili ng sari-sari store design in the Philippines,  mayroong dalawang pangunahing pagpipilian: traditional o modern. Ang tradisyonal na sari-sari store ay kadalasang naglalaman ng mga luma at simpleng display, habang ang modernong sari-sari store ay naka-focus sa mga bright colors at mas makabagong porma.

Mahalaga na pumili ng isang estilo na akma sa iyong target market at makatutulong sa pagpapakita ng iyong brand.

 

Pagpili ng Iyong Branding at Color Scheme

Sa pagpili ng branding at color scheme para sa iyong sari-sari store, narito ang ilan sa mga bagay na dapat isaalang-alang. Pumili ng isang pangalan na madaling matandaan at maunawaan ng mga customer.

Makatutulong kung magpasya ka kung ano ang nais mong iparating sa iyong sari-sari store, tulad ng pagiging abot-kaya o eco-friendly. Ang color scheme na ginagamit ay dapat nakakatulong sa branding at nagbibigay ng magandang impression sa mga customer.

 

Pagpili ng Pangalan ng Sari-sari Store

Image: Choosing a Variety Store Name
Image: Choosing a Variety Store Name

Sa iyong  pagpili ng pangalan para sa iyong sari-sari store, dapat isaalang-alang ang mga sumusunod na bagay:

 • Pumili ng isang simple at madaling matandaan na pangalan.
   
 • Siguraduhin na ito ay maipapakita ang iyong brand at kung ano ang inaalok ng iyong sari-sari store.
   
 • Iwasan ang pangalan na magkaparehong sa ibang negosyo para hindi magkaroon ng confusion sa mga customer.

 

Pagpili ng Mga Produkto

Sa pagpaplano ng iyong sari-sari store design, mahalaga rin ang pagpili ng mga produkto na ibebenta mo. Isaalang-alang ang sumusunod na bagay:

 • Ang demand o popularidad ng mga produkto sa iyong lugar. Mas maganda kung ibebenta mo ang mga produktong hinahanap ng mga tao.
   
 • Maghanap ng malalapit na supplier para sa mas mabilis at madaling pagkuha ng mga produkto.
   
 • Piliin ang mga produkto na may magandang quality at presyo upang masiguradong maaapektuhan ng maayos ang iyong puhunan.


Read also: How to Start a Successful Philippine Grocery Business
 

Iba pang Mga Bagay na Dapat Isaalang-alang

Image: Cashier Tools
Image: Cashier Tools

Bukod sa mga nabanggit, narito pa ang ilan pang mga bagay na dapat mo ring isaalang-alang sa pagpaplano ng iyong sari-sari store design:

 • Pagpaparehistro sa barangay o city hall upang maging legal ang iyong negosyo.
   
 • Paghahanap ng mga empleyado na magtutulong sa iyo sa pag-operate ng iyong sari-sari store.
   
 • Pagpapagawa ng malinaw na sistema para sa pagbabayad at pagtanggap ng pera.
   
 • Paghahanda sa mga dokumento tulad ng resibo, record ng benta, inventory list, at iba pa.


Sa pamamagitan ng maayos na plano at pagpili ng tamang mga produkto at lokasyon, at sari-sari store design malaki ang posibilidad na magiging matagumpay ang iyong local business. Tandaan na sa pagpaplano, mahalaga ang pagsasaalang-alang ng mga pangangailangan ng iyong negosyo at ng mga tao na magiging bahagi nito.