sari sari store business permit

Guide sa Pagkuha ng Sari Sari Store Business Permit

Erina Cahya, 02 May 2024

Ang sari-sari store ay isang  popular na negosyo sa Pilipinas dahil ito ay maaaring magbigay ng malaking kita sa maliit na puhunan. Ngunit bago ka makapagsimula ng iyong sari-sari store, kailangan mo munang kumuha ng sari-sari store business permit mula sa lokal na pamahalaan.
 

Ano ang Business Permit?

Ang business permit ay isang pahintulot na kinakailangan mula sa lokal na pamahalaan upang magtayo at mag-operate ng isang negosyo. Ito ay nagpapatunay na legal ang iyong negosyo at sumusunod ka sa mga batas at regulasyon ng gobyerno.
 

Paano Kumuha ng Business Permit? Mga Business Permit Requirements for Sari Sari store

Picture: Permit Application
Image: Permit Application

 

Para kumuha ng business permit requirements for sari sari store, sundin ang mga sumusunod na hakbang:

 1. Magpunta sa lokal na munisipyo o city hall - Ang unang hakbang ay magpunta sa opisina ng lokal na pamahalaan kung saan mo nais magtayo ng iyong sari-sari store. Dito mo malalaman ang mga kinakailangang dokumento at proseso para makakuha ng business permit.
 2. Magbayad ng mga kinakailangang fees - Sa proseso ng pagkuha ng business permit, maaaring hingin sa iyo ang bayad para sa application at iba pang mga fee tulad ng environmental fee o sanitary permit.

 3. Hintayin ang release ng business permit - Pagkatapos ng pagpapasa ng mga kinakailangang dokumento at pagbabayad ng fees, maghintay lamang ng ilang araw o linggo para sa release ng iyong business permit. Maaaring hingin din sa iyo na sumailalim sa inspeksyon ng iyong sari-sari store bago ito i-releas

 4. Magdala ng mga kinakailangang dokumento - Sa pagpunta sa munisipyo o city hall, siguraduhin na mayroon kang mga sumusunod na dokumento:
 • Barangay Clearance - Ito ay nagpapatunay na walang hadlang sa pagtatayo ng iyong sari-sari store mula sa barangay.
 • Mayor's Permit Application Form - Ito ang opisyal na form na kailangan punuin upang mag-apply ng business permit. Maaaring makuha ito sa opisina ng mayor o sa internet.
 • Barangay Business Clearance - Ito ay nagpapatunay na ang negosyo mo ay tumatanggap ng suporta mula sa barangay.
 • Valid ID - Kailangan mo ng government-issued ID na magpapatunay ng iyong pagkakakilanlan.

 

Read Also: How to Start a Business in The Philippines. Complete!

 

Ano Pang Mga Kinakailangan para sa Sari-Sari Store Business?

Picture: Fire Safety
Image:  Fire Safety

 

Bukod sa business permit, mayroon pang iba pang mga kinakailangan para sa pagtatayo at pagpapatakbo ng sari-sari store. Ilan sa mga ito ay ang pagsunod sa mga sumusunod:

 • Barangay Clearance at Mayor's Permit - Ito ay kinakailangan upang mag-operate ng sari-sari store.
 • Sanitary and Health Permits - Kinakailangan para sa pagpapatupad ng maayos na kalusugan at sanitasyon sa iyong tindahan.
 • Fire Safety Inspection Certificate - Ito ay nagpapatunay na ang iyong sari-sari store ay sumusunod sa mga patakaran ng kaligtasan kontra sunog.
 • BIR Registration and Taxation - Kinakailangan magparehistro sa Bureau of Internal Revenue (BIR) at magbayad ng buwis para sa iyong negosyo.
 • Occupational Permit - Maaaring kinakailangan kung mayroon kang mga empleyado sa iyong sari-sari store.

 

Mga Karagdagang Payo

Image: Consultation

Image: Consultation

 

 • Sundin ang mga patakaran at regulasyon ng lokal na pamahalaan para maiwasan ang anumang problema sa pagkuha ng business permit.
 • Siguraduhin na mayroon kang sapat na kaalaman at pagsasanay sa pagpapatakbo ng isang negosyo bago magtayo ng sari-sari store.
 • Magpakonsulta sa mga  eksperto at magtanong sa mga kilalang negosyante para sa payo at gabay.
 • Magkaroon ng maayos na sistema sa pagpapatakbo ng iyong sari-sari store upang maiwasan ang anumang problema o aberya.

 

Read also: How to Market a Product in The Philippines, Easy Steps!
 

Advantages ng May Sari Sari Store Business Permit

Maraming  benepisyo ng pagkakaroon ng business permit para sa iyong sari-sari store. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod:

 • Pagpapatunay na legal at sumusunod sa batas ang iyong negosyo.
 • Maaring magamit bilang valid ID sa anumang transaksyon.
 • Maaring maging batayan para sa iyong mga pabahay, credit card application, at iba pang mga dokumento.
 • Maaari kang makapag-partisipate sa iba't-ibang programa at proyekto ng gobyerno para sa negosyo.

 

Pagpapanatili ng Business Permit

Image: Rules And Regulations
Image: Rules And Regulations

Para mapanatiling aktibo ang iyong business permit, siguraduhin na sumusunod ka sa patakaran at regulasyon ng lokal na pamahalaan. Iwasan ang paglabag sa mga batas o kung mayroong anumang reklamo tungkol sa iyong negosyo, agad itong aksyunan at ayusin. Alalahanin na ang business permit ay kailangang ma-renew taun-taon upang manatiling aktibo.
 

Read also: 12 Business Ideas to Start in The Philippines
 

Anong Maaaring Mangyari Kung Wala Kang Sari-sari Store Business Permit?

Image: Prison
Image: Prison

 

Kung wala kang business permit para sa iyong sari-sari store, maaaring magkaroon ng mga sumusunod na epekto:

 • Pagpapakulong - Sakali mang mayroon kang multiple violations o paglabag sa batas, maaaring ikaw ay ipakulong.
 • Pagpapasara ng negosyo - Kung patuloy na hindi sumusunod sa mga patakaran at regulasyon, maari ring ipasara ng lokal na pamahalaan ang iyong sari-sari store.
 • Hindi makapag-partisipate sa mga programa at proyekto ng gobyerno - Ang pagkakaroon ng business permit ay isa sa mga kinakailangan para makapagpartisipate sa iba't-ibang programa at proyekto ng gobyerno, kaya't hindi ka makakapagbenefit mula sa mga ito kung wala kang permit.
 • Hindi maaring magamit bilang valid ID - Ito ay kinakailangan sa iba't-ibang transaksyon tulad ng pagbubukas ng bank account, pagkuha ng passport, at iba pa. Kung wala kang business permit, hindi mo ito maaring magamit bilang valid ID.

 

Saan Makakakuha ng Karagdagang Impormasyon?

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkuha ng business permit para sa iyong sari-sari store, maaaring magtanong sa lokal na pamahalaan o sa Department of Trade and Industry (DTI). Maaari ka rin maghanap ng mga online resources para sa mas detalyadong impormasyon at gabay.

Tandaan na mahalaga ang pagkakaroon ng business permit upang mapatunayan na legal at sumusunod sa batas ang iyong negosyo. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga eksperto at sundin ang mga kinakailangan upang matagumpay na mapatakbo ang iyong sari-sari store.

Ang pagpapatakbo ng isang sari-sari store ay hindi lamang tungkol sa pagtitinda ng mga produkto, kundi pati na rin sa pagsunod sa mga batas at regulasyon. Sa maayos na pagpapatupad ng patakaran at pagkakaroon ng business permit, mas mapapadali ang proseso ng negosyo at makakaiwas sa anumang problema. 

Maging responsable at sundin ang mga kinakailangan para sa iyong sari-sari store upang magtagumpay sa mundo ng negosyo.